Η τέχνη ως μέσo επικοινωνίας

Υπάρχουν φορές που είναι δύσκολο να εκφράσουμε συναισθήματα και εμπειρίες με λέξεις, είτε γιατί αυτό που βιώνουμε είναι πολύ έντονο είτε γιατί δεν έχει φτάσει ακόμα στην επίγνωσή μας. Επίσης, για κάποιους ανθρώπους η λεκτική έκφραση μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολη, όπως στα παιδιά, σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή με χρόνια ψυχική ασθένεια.

Η τέχνη αποτελεί ένα δυνατό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας όταν η λεκτική έκφραση φαίνεται να μην είναι αρκετή. Μέσω μιας τριαδικής σχέσης που δημιουργείται μεταξύ θεραπευτή, θεραπευόμενου και εικόνας ή τεχνουργήματος, το άτομο μπορεί να εξωτερικεύσει δύσκολες εμπειρίες με έναν τρόπο απτό και δημιουργικό. Σε αυτή την διαδικασία δεν είναι το αισθητικό αποτέλεσμα που ενδιαφέρει, αλλά η έκφραση του ατόμου αυτού που δεν μπορεί να πει.

Μέσα στην θεραπευτική διαδικασία ενθαρρύνω την έκφραση μέσω τέχνης, ως ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει στην νοηματοδότηση και την επίγνωση. Προσφέρω επίσης συνεδρίες οι οποίες βασίζονται αποκλειστικά στην έκφραση μέσω της τέχνης, που μπορεί να έχει την μορφή ζωγραφικής, δημιουργικής γραφής, σύνθεση αντικειμένου, μουσική κ.α.

Σε αυτές τις συνεδρίες το άτομο μπορεί να μιλήσει για αυτό που τον/την απασχολεί και μετά να φτιάξει κάτι ή μπορεί να εκφραστεί μέσω της τέχνης και από εκεί να ξεκινήσει η αλληλεπίδραση με τον θεραπευτή.  Υλικά προσφέρονται στον δικό μου χώρο και ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να φέρει δικά του αντικείμενα ή έργα τέχνης εάν επιθυμεί.

Οι συνεδρίες αυτές δεν είναι συνεδρίες εικαστικής ψυχοθεραπείας. Εάν ενδιαφέρεστε για εικαστική ψυχοθεραπεία θα ήταν προτιμότερο να απευθυνθείτε σε εναν πιστοποιημένο εικαστικό ψυχοθεραπευτή. Οι συνεδρίες που προσφέρω μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με κάποια άλλη μορφή θεραπείας, να συνεισφέρουν στην έκφραση και αυτογνωσία, καθώς και να βοηθήσουν καλλιτέχνες με φραγμό.