Θεραπεία Gestalt

Η θεραπεία Gestalt είναι μια ανθρωπιστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας με επιρροές από την ψυχανάλυση, την υπαρξιακή φιλοσοφία και θεραπεία καθώς και την ανατολική φιλοσοφία. Πρόκειται για μια προσέγγιση που εστιάζει στο εδώ και τώρα, τι συμβαίνει στην ζωή του ανθρώπου στο παρόν αλλά και στην σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η ιστορία που φέρνει ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντική ως προς το πως επηρεάζει τον τωρινό τρόπο ζωής του/της. Η θεραπεία βασίζεται στον διάλογο και στην ισότιμη σχέση που αναπτύσσεται μέσα στην θεραπευτική διαδικασία. Δίνεται μεγάλη σημασία στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε επαφή με τον εαυτό μας και με τους άλλους, καθώς και σε μια ολιστική θεώρηση του ανθρώπου ως ψυχή, νού και σώμα. Μέσα σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον ενθαρρύνεται ο πειραματισμός νέων συμπεριφορών και επιλογών, η νοηματοδότηση ονείρων και η δοκιμή άλλων μέσων έκφρασης.

Σύμφωνα με την θεραπεία Gestalt, όλοι οι άνθρωποι έχουμε ικανότητες και δυνατότητες να ξεπερνούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αλλά κάποιες φορές μπορεί να βρεθούμε σε αδιέξοδο και να χρειαστούμε βοήθεια. Ως θεραπεύτρια Gestalt σκοπός μου είναι να συνεργαστώ μαζί σου ως προς το να δούμε πιο καθαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, να δώσουμε νόημα σε συναισθήματα, σκέψεις και σωματικές αισθήσεις και να δοκιμάσεις νέους τρόπους αντιμετώπισης και σχέσης με τον εαυτό σου και τους άλλους.

Gestalt Therapy

Translate This Page

 All website content © Exarmenia Pappa 2011. Website by Kospanos Internet Marketing