Ομάδες δημιουργικής κίνησης

Συνδυάζοντας την αγάπη μου για τον χορό, τις γνώσεις μου ως θεραπεύτρια και την εμπειρία μου ότι το σώμα και η κίνηση εκφράζουν συναισθήματα και εμπειρίες, συντονίζω ομάδες δημιουργικής κίνησης. Οι ομάδες αυτές μπορεί να αποτελούν μέρος μιας ομάδας ψυχοθεραπείας, να έχουν την μορφή σεμιναρίου ή την μορφή εβδομαδιαίων συναντήσεων.

Η προσέγγισή μου είναι επηρεασμένη από την ενασχόλησή μου με το σύγχρονο χορό για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο της Αγγλίας , την εκπαίδευσή μου στο Birkbeck College London ( Certificate of Continuing Education in Performance in Dance), καθώς και την εκπαίδευσή μου με τον James Kepner (Gestalt Body Process). Άλλες επιρροές μου είναι η προσέγγιση Yoga for the mind (www.yogaforthemind.info) και η προσέγγιση Tamalpa Life/Art Process (www.tamalpa.org).

Σκοπός αυτών των ομάδων είναι να ανακαλύψουμε περισσότερο τον εαυτό μας ως σώμα, αποχτώντας επίγνωση των πληροφοριών και συναισθημάτων που μας δίνουν οι μύες μας, η σωματική μας κατασκευή και οι κινήσεις μας. Μέσα από την έρευνα και την εξερεύνηση των κινήσεών μας, σκοπός είναι να διευρύνουμε τα όρια και τις δυνατότητές μας ως άτομα και να ανακαλύψουμε νέους τρόπους κίνησης. Επιπλέον σκοπός των ομάδων είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, η ανάπτυξη της ικανότητας για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους άλλους και  η εξέλιξη της δημιουργικότητας.

Κατα την διάρκεια μιας συνάντησης της ομάδας γίνονται ασκήσεις χαλάρωσης, ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης και στη συνέχεια αυτοσχεδιαστικές ασκήσεις ατομικά, σε ζευγάρια και ως ομάδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν εικόνες, αντικείμενα, υλικά και άλλα ερεθίσματα και υπάρχει πάντα χρόνος για συζήτηση και νοηματοδότηση της εμπειρίας.


Ενεργές ομάδες:

  • Ομάδα δημιουργικής κίνησης στα πλαίσια ομάδας ψυχοθεραπείας, Gestalt Foundation, Αθήνα