•  Ψυχοθεραπεία/ Συμβουλευτική ενηλίκων και εφήβων
  •  Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης μέσω δημιουργικής    κίνησης    
  •  Ατομικές συνεδρίες έκφρασης μέσω τέχνης
  •  Εξατομικευμένη στήριξη για άτομα με χρόνια ψυχικά  νοσήματα 
  •  Συνεδρίες στην αγγλική γλώσσα
  •  Συνεδρίες μέσω Skype
  •  Σεμινάρια/Workshops